Fintech HR


hr_logo

Fintech HR jest pionem Fintech Sp. z o.o. dostarczającym rozwiązania w obszarze najcenniejszego kapitału –  zawartego w ludzkich głowach.

 

Rocznie wykonujemy kilkadziesiąt projektów  rekrutacyjnych oraz doradczych.

 

Podstawą wysokiej jakości usług Fintech HR jest nasza pracowitość i rzetelność.


 

Klienci

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami w obszarach:

usług rekrutacyjnych

outplacement’u

oceny pracowniczej

 Kandydaci

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla Kandydatów.

Możesz również sprawdzić listę naszych bieżących rekrutacji.


Photo Credit: Juan Gustavo via Compfight cc