Fintech Finance


finance_logo

Fintech Finance jest pionem Fintech Sp. z o.o. odpowiedzialnym za globalne rozwiązania finansowe.

 

Nasze usługi adresujemy zarówno do potencjalnych inwestorów, jak i podmiotów poszukujących finansowania.

 

Świadczymy kompleksowe usługi w obszarach:

analizy i oceny szans rynkowych,

konstruowania struktur finansowania

negocjacji warunków finansowania


Analiza i ocena szans rynkowych

Dla inwestora

Zbadamy szansę osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu z inwestycji w określonym obszarze biznesowym na wybranym rynku.
W swoich pracach będziemy opierać się na istniejących możliwościach inwestycyjnych. W naszej analizie uwzględnimy pogłębiony wywiad dotyczący najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć.

Dla poszukujących finansowania

Przeanalizujemy szanse uzyskania finansowania dla konkretnego przedsięwzięcia. Nawiążemy szereg kontaktów z przedstawicielami firm inwestycyjnych, w celu uzyskania benchmarku rynkowego dla naszych prognoz.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu operacji na różnych rynkach wskażemy właściwego inwestora dla danego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przede wszystkim koszt pozyskania finansowania.

analysis_03


construction_03

Konstruowanie struktur finansowania

Dla inwestora

Skonstrujemy strukturę umożliwiającą zachowanie właściwej kontroli nad inwestycją, przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności oraz optymalizacji kosztów fiskalnych. Wskażemy jakimi instrumentami można dodatkowo zabezpieczyć inwestycję.

Dla poszukujących finansowania

Doradzimy w jaki sposób skonstruować właściwą strukturę finansowania dla danej inwestycyji. Weźmiemy pod uwagę relacje kapitału do długu, udziały walut oraz rodzaje pieniądza jakim dane przedsięwzięcie powinno być finansowane. W ciągu wielu lat działalności byliśmy autorem innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.


Negocjacje warunków finansowania przedsięwzięcia

Dla inwestora

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji cenowych z różnymi podmiotami operującymi na całym świecie. Wesprzemy naszych Klientów w prowadzeniu negocjacji warunków inwestycji z finansowanymi podmiotami.

Dla poszukujących finansowania

Nasze rozległe kontakty z wieloma bankami i funduszami inwestycyjnymi oraz inwestorami prywatnymi operującymi globalnie pozwalają nam znaleźć potencjalnych inwestorów i zainicjować negocjacje warunków finansowania. Naszym profesjonalizmem i rzetelnością zdobyliśmy zaufanie wielu instytucji finansowych. Umożlimy nawązanie kontaktu z potencjalnym inwestorem i doradzimy w negocjacjach canowych.

negotiation_03


Photo Credit: Phenom Apps images via Compfight cc