Rozwiązania dla Klientów


Kim jesteśmy i co oferujemy?

Jesteśmy firmą rekrutacyjną z szerokimi kompetencjami w zakresie relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Dzięki naszym doświadczeniom, wiedzy i umiejętnościom naszych pracowników, potrafimy dostarczać najwyższej jakości produkty. Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy z niezwykłą starannością i zachowujemy pełną determinację, aby zakończyć je pełnym sukcesem.

Podstawowym obszarem  naszej działalności jest prowadzenie zewnętrznych procesów rekrutacyjnych. Dodatkowo realizujemy usługi związane z oceną pracowniczą i wspieramy działania outplacement’owe.

Outsource’uj procesy rekrutacyjne!

Rynek pracy jest niezwykle dynamiczny. W dobie nieustannych zmian ludzie zdobywają unikatowe doświadczenia i są bardziej otwarci na wszelkie rynkowe szanse zdyskontowania swojej wiedzy i umiejętności. Pracodawca ma możliwość pozyskania pracownika o coraz silniej wyspecyfikowanym profilu, który będzie mógł najskuteczniej realizować powierzane mu zadania.

Jako firma rekrutacyjna jesteśmy w stanie pozyskać osoby o profilu najlepiej odpowiadającym Twoim potrzebom. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy również rozszerzyć zakres wyszukiwania Kandydata, tak aby zaprezentować Ci najlepszych Kandydatów o różnorodnych profilach. Dzięki stałej obecności na rynku pracy i rozległym sieciom kontaktów jesteśmy w stanie zaoferować nasze usługi w rozsądnym zakresie cenowym.

Więcej informacji uzyskasz zapoznając się z naszymi rozwiązaniami dla procesów rekrutacyjnych.
Firmy poszukujące specjalistów z branży IT zapraszamy szczególnie do zapoznania się z naszym dedykowanym procesem – Comprehensive Competence Delivery

Zleć ewaluację pracowników!

Ocena pracownicza często budzi bardzo silnie pejoratywne odczucia, gdyż w powszechnym rozumieniu niesie ze sobą ryzyko przeprowadzenia zwolnień. Naszym zdaniem ocena pracownicza jest ukierunkowana na optymalizację wydajności pracowników.

Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze firma jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w swoich pracownikach. Obserwowaliśmy wiele sytuacji, w których obowiązki nakładane na pracowników nie pokrywały się w pełni z obszarami ich najwyższych kompetencji. Sytuacja taka może być frustrująca zarówno dla pracodawcy, który nie otrzymuje należytej jakości i wydajności pracy, oraz dla pracownika, który nie ma możliwości realizowania swoich ambicji w kluczowych dla niego obszarach. Przeprowadzenie wnikliwej oceny pracowniczej pomaga lepiej poznać pracowników i wykorzystać ich potencjał w najbardziej efektywny sposób.   

Więcej informacji uzyskasz zapoznając się z naszymi rozwiązaniami w obszarze ewaluacji pracowników.


Wesprzyj pracowników poprzez outplacement!

Każde przedsiębiorstwo spotyka się z koniecznością przeprowadzenia zwolnień. Jest to najczęściej bardzo trudny moment zarówno dla pracodawcy, jak i zwalnianych pracowników. Osoby te często posiadają bardzo szerokie kompetencje i mogą być cennymi pracownikami w innych podmiotach. Jako firma rekrutacyjna mamy kompetencje, wiedzę oraz personel z odpowiednim przygotowaniem psychologicznym, dzięki któremu możemy wesprzeć pracowników w pierwszych momentach po zwolnieniu i wskazać im potencjalne możliwości rozwoju ich kariery w innych podmiotach lub obszarach. Dbałość o pracowników w pierwszym momencie po zwolnieniu bardzo podnosi prestiż firmy.  

Więcej informacji uzyskasz zapoznając się z naszymi rozwiązaniami outplacemenet’owymi.


Outsourcing usług rekrutacyjnych

Doświadczenie

Realizacja projektów rekrutacyjnych jest podstawowym obszarem rynkowej aktywności naszej firmy. Jest to bardzo wymagający rynek, ale z sukcesem prowadzimy nasze działania od przeszło 10 lat. Dzięki realizacji szeregu dokładnie zaplanowanych i realizowanych z najwyższą starannością projektów poszukiwań pracowników uważamy się za jedną z najbardziej profesjonalnych i doświadczonych instytucji działających w tej branży w Polsce. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 500 projektów rekrutacyjnych, rekrutując głównie managerów i wysokiej klasy specjalistów. Jesteśmy jedną z najbardziej kompetentnych firm, która może pomóc Ci znaleźć najlepszych pracowników.

Obszary specjalizacji

Dzięki wypracowanym i sprawdzonym procedurom postępowania jesteśmy firmą uniwersalną. Umiemy skutecznie przeprowadzić procesy rekrutacyjne na różnorodne stanowiska dla podmiotów z wielu gałęzi gospodarki. Istnieją jednak obszary, w których czujemy się szczególnie kompetentni:

  • sektor usług finansowych – realizowaliśmy z powodzeniem projekty rekrutacyjne dla firm z branży ubezpieczeniowej, firm audytorskich i doradczych oraz domów maklerskich. Najbardziej dumni jesteśmy jednak z naszej unikatowej pozycji i doświadczeń na rynku usług rekrutacyjnych dla sektora bankowego.
  • branża IT, media i telekomunikacja – zrealizowaliśmy wiele projektów, szczególnie na stanowiska specjalistyczne, dla Klientów z obszaru nowoczesnych technologii.
  • energetyka i przemysł – osiągaliśmy sukcesy w rekrutacjach na bardzo różnych szczeblach struktur korporacyjnych (stanowiska managerskie i specjalistyczne) dla firm z branży energetycznej oraz przemysłowej.

Podejście

Każdy proces rekrutacyjny rozpoczynamy od wnikliwej analizy nisz rynkowych, z których można pozyskać osoby spełniające określone przez Klienta wymagania dotyczące kompetencji, wiedzy i umiejętności. Nasi Klienci mogą otrzymać od nas raport odzwierciedlający określoną przez nas dostępność poszukiwanego przez nich personelu oraz poziom konkurencyjności jego oferty.

W następnych krokach podejmujemy szereg działań, które wieńczone są raportem z poszukiwań. W raporcie prezentujemy Klientowi profile osób, które spełniają jego wymagania oraz gotowe są podjąć rozmowy dotyczące współpracy. Nasze działania na tym etapie są niezwykle precyzyjne i efektywne, gdyż odbywają się w oparciu o wykorzystanie autorskiego narzędzia informatycznego.Pozwala ono na redukcję kosztów wykonania procesu dzięki udoskonaleniu i usprawnieniu procesów oraz ułatwieniu dostępu do naszej wewnętrznej bazy informacji.

Ostatnią fazą jest wsparcie Klienta i Kandydatów na etapie wzajemnych kontaktów i nawiązywania relacji. Staramy się przede wszystkim o zapewnienie właściwej komunikacji oraz obiegu informacji. Działania na tym etapie często wymagają bardzo dużo wyczucia i umiejętności wsparcia obu stron relacji, które doprowadzą do satysfakcjonującego dla wszystkich stron porozumienia.

Koszty naszych usług

Oferujemy nasze usługi w bardzo korzystnych cenach dzięki precyzyjnej kontroli naszych kosztów, wypracowanym procedurom i wysokiej skuteczności działania. Każdy proces rekrutacyjny wymaga również osobistego zaangażowania osób przy nim pracujących, by dostarczyć Klientowi usługę najwyższej jakości. Uważamy jednak, biorąc pod uwagę wewnętrzne koszty prowadzenia rekrutacji, że w wypadku bardzo wielu stanowisk Klientowi nie tylko opłaca się wydać pieniądze na zatrudnienie Kandydatów pozyskanych dzięki zewnętrznej rekrutacji, ale również zapewnia mu to zdecydowanie większą łatwość wybrania osoby o najwyższych kompetencjach oraz umożliwiamy kontakt z osobami, z którymi nie mógłby nawiązać relacji inną drogą.

Podstawowym elementem wynagrodzenia pobieranego przez nas za usługi jest premia za sukces, czyli za faktyczne zatrudnienie przez Klienta jednego z wyselekcjonowanych przez nas Kandydatów. Szczegółową formułę cenową przygotowujemy indywidualnie dla każdego projektu, biorąc pod uwagę rodzaj stanowiska oraz poziom wymagań i oczekiwań naszego Klienta.

Comprehensive Competence Delivery – rekrutacja w obszarze IT

Jest to unikatowy produkt na rynku rekrutacyjnym.

Branża IT cechuje się wysoką konkurencją i dynamiką, więc nie możemy pozwolić naszym Klientom  na marnowanie czasu. Kluczowe jest efektywne zarządzanie personelem i angażowanie pracowników w interesujące ich zadania. Dlatego też oferujemy przejęcie nadzoru nad pełnym procesem pozyskania i weryfikacji kandydata włącznie ze sprawdzaniem umiejętności w oparciu o wytyczne Klienta.

Zrealizujemy procedurę w dokładnie taki sposób, w jaki zażyczy sobie Klient. Dotrzemy do potencjalnych kandydatów stosując szereg technik head-hunterskich, przeprowadzimy rozmowy oceniające kompetencje miękkie, będziemy nadzorować przebieg testów on-line lub in-situ, realizację zadań testowych oraz zbierzemy referencje i portfolio.

 


 

 

Outplacement

Czym jest Outplacement?

 Proces outplacementu przeprowadzany przez nas jest skutecznym narzędziem wsparcia dla osób zwalnianych z pracy. Większość pracowników w pierwszej fazie przyjmowania informacji o zwolnieniu i włączeniu w proces outplacementu odnosi się do tej koncepcji z dużą rezerwą. Dzięki naszym działaniom, najczęściej już od pierwszego momentu po zwolnieniu, pracownicy nie tylko zmieniają nastawienie do tej idei, ale również czerpią z niej wymierne korzyści. Jednocześnie zaczynają doceniać działania swojego poprzedniego pracodawcy, który zapewnił im takie wsparcie i w ten sposób wspiera ich w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Nasze podejście

Opracowaliśmy autorską metodę realizacji procesu ouplacement’u, która składa się z szeregu procedur wsparcia. Najbardziej wymierne efekty daje wykorzystanie pełnego pakietu, lecz z naszych doświadczeń wiemy, że nawet wdrożenie tylko kilku wybranych elementów stanowi wysoce efektywną metodę wspierania ludzi, którzy muszą opuścić swojego pracodawcę. Każdy proces outplacementu jest zdarzeniem unikatowym, więc po zapoznaniu się z potrzebami Klienta i osób objętych tą procedurą, przygotowujemy naszą propozycję elementów, które uważamy za najbardziej istotne i efektywne. Określenie zakresu wsparcia jest zależne od Klienta.

Koszty naszych usług

Wyceniamy poszczególne procedury procesu otplacement’u oddzielnie, dzięki czemu Klient ma możliwość selekcji elementów, które jego zdaniem w najlepszym zakresie zagwarantują wsparcie jego byłemu pracownikowi, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad poziomem kosztów tego procesu.


 

 

Oceny Pracownicze

Podejścia do oceny pracowniczej

Ocena pracownicza z perspektywy przedsiębiorstwa może mieć charakter wydarzenia jednostkowego lub procesu iteracyjnego.

Niektóre instytucje potrzebują wsparcia w procesach reorganizacji lub restrukturyzacji, dostrzegają problemy w obszarach komunikacji wewnętrznej albo obserwują niską wydajność pracy. Jesteśmy w stanie im pomóc dokonując w pełni zewnętrznej ewaluacji pracowników.

Wiele instytucji, szczególnie wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych,decyduje się na wdrożenie systemu regularnych ocen pracowniczych, gdyż dostrzega, że wspiera on rozwój zawodowy osób już znajdujących się w organizacji. W takich sytuacjach proponujemy nasze rozwiązania dla stałej oceny pracowniczej.

Zewnętrzna ocena pracownicza

Zewnętrzna ocena pracownicza ma na celu wsparcie przedsiębiorstwa w reorganizacji struktury, realokacji obowiązków i zadań, aby zmaksymalizować wykorzystanie potencjału jego pracowników. Jednocześnie pracownicy mogą otrzymać od nas obiektywną ocenę oraz uzyskać nasze wsparcie w realizacji własnych ambicji i celów w instytucji. Ten proces realizujemy w oparciu o nasze autorskie metody, często włączając narzędzia z gamy testów psychologicznych.

Zewnętrzna ocena pracownicza przeprowadzona przez Fintech podsumowywana jest wyczerpującym raportem, w którym koncentrujemy się na możliwych przesunięciach pracowników w ramach istniejącej siatki zatrudnienia, by przedsiębiorstwo mogło zwiększyć swoją wydajność.

 

Procedury stałej oceny pracowniczej

Wdrożenie systemu stałej oceny pracowniczej pozwala na sprecyzowanie jasnych wymagań wobec pracownika, zapewniają mu informację zwrotną dotyczącą jakości wykonywanej przez niego pracy, pozwalają poznać jego oczekiwania i częściej kierować go do zadań odpowiadających jego predyspozycjom i ambicjom

Nasza działalność obejmuje dostarczeniu systemu, dzięki któremu instytucja może dokonywać oceny pracowniczej w oparciu o wewnętrzne zasoby i kompetencje. Jego elementami są sprawdzone procedury, narzędzia oraz przeszkolenie w ich wykorzystaniu. Możemy również wesprzeć instytucję angażując się w przebieg ocen pracowniczych jako trzecia strona. Dzięki naszym kompetencjom możemy uniknąć barier komunikacyjnych będących zasadniczym problemem w relacjach instytucja-pracownik w każdej organizacji. Nasze wyłączenie z hierarchii służbowej pozwala na zapewnienie zarówno instytucji, jak i osobom ocenianym możliwie rzetelnej i obiektywnej informacji. Oprócz stosowania metod i narzędzi oceny pracowniczej możemy również posiłkować się w naszych działaniach narzędziami z gamy testów psychologicznych.

W procesach stałej oceny pracowniczej stosujemy narzędzia precyzyjnie dobrane do potrzeb Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem ich niskiej inwazyjności.

Koszty naszych usług

Każdy projekt oceny pracowniczej wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim informacji o rozmiarach przedsiębiorstwa, liczbie osób podlegających ocenie oraz stopniu złożoności struktury zatrudnienia. Dodatkowo wycena realizacji projektu ewaluacji zewnętrznej uwzględnia oczekiwany zakres rekomendacji w zakresie przesunięć w strukturze organizacyjnej oraz zakres stosowanych narzędzi. Wycena projektu wdrożenia stałych procedur ewaluacyjnych i wsparcia w ich realizacji zależy również od zakresu wsparcia, stosowanych narzędzi i częstości wykonywania oceny.

Skontaktuj się z nami! »