SZEF SERWISU MAREK LUKSUSOWYCH | ŚLĄSK


CV ze wskazaniem tematu wiadomości e-mail prosimy przesyłać na adres:

d.koziol(at)fintech.pl lub fintech(at)fintech.pl

lub skorzystać z formularza.

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści:

Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez FINTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej 50 lok. 510.

Zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy  oraz przepisów Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/79 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO) , dane osobowe będą przetwarzane przez FINTECH Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Składającemu oświadczenie przysługuje prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich  oraz wycofania zgody na przeważanie danych na żądanie.